suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upprätthållande av uppgifter om anställningsförhållanden och inkomster

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska och upprätthålla uppgifter om personalens anställningsförhållanden och inkomster
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.