suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Undertecknande av avtal gällande avfallshantering och utbyte av material

Fullmaktsärende
företag
Miljöfrågor
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar underteckna avtal om avfallshantering och utbyte av material, samt tjänster i anslutning till dessa och sköta ärenden som gäller avfallets och produktionens biflöden, samt ärenden gällande utbyte av tjänster relaterade till dem, såsom
  • söka eller erbjuda avfallshanterings- eller experttjänster
  • söka eller erbjuda material som kan utnyttjas
  • granska, göra och godkänna anbud
  • granska och upprätta avtal
  • administrera fullmaktsgivarens uppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.