suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Undertecknande av ansökningar om utsläppshandelsregistret

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar underteckna fullmaktsgivarens ansökningar som gäller utsläppshandelsregistret.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.