suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Underhåll av serviceuppgifter angående fastighetsskötsel

Fullmaktsärende
person och företag
Fastighetsskötsel
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ändra uppgifter om tjänster för fastighetens skötsel och underhåll enligt tjänstespecifika begränsningar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.