suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Underhåll av avtal om larmanordningar

Fullmaktsärende
företag
Säkerhet
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • ansöka om anslutning av brand- och brottslarmutrustning till nödcentralsdatasystemet
  • ingå avtal om testning av anordningens funktion
  • administrera uppgifter om kundrelationer och avtal
  • säga upp avtalet.