suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tullklarering

Fullmaktsärende
person och företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in deklarationer och uppgifter för tullklarering, granska sina deklarationer och de beslut som har fattats på basis av dem samt skicka och ta emot meddelanden som gäller tullklarering.