suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Transaktionsrapportering

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade lämna uppgifter om förvärv och överlåtelse av finansiella instrument på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.