suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillgång till fullmaktsregistrets uppgifter

Fullmaktsärende
företag
Fullmaktsregister
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska de fullmakter organisationen har givit och personuppgifterna som kopplats till fullmakterna i fullmaktsregistret.