suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillgång till fullmaktsregistrets uppgifter

Fullmaktsärende
företag
Fullmaktsregister
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska de fullmakter organisationen har givit och personuppgifterna som kopplats till fullmakterna i fullmaktsregistret.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Suomi.fi-fullmakter