suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statistisk datainsamling inom livsmedels- och naturbruksområdet

Fullmaktsärende
person och företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar svara på statistiska datainsamlingar inom livsmedels- och naturbruksområdet samt granska datainsamlingarnas resultat och jämförelseuppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.