suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen

Fullmaktsärende
person och företag
Landsbygdsstöd och -förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra och skicka ansökningar och anmälningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen samt läsa tillhörande ansökningar, anmälningar och beslut.