suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka hiss-, tillgänglighets- och energiunderstöd samt andra understöd.