suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering som sökande av stöd till utdelning i skolan

Fullmaktsärende
företag
Marknadsstöd och -förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar registrera sig som sökande av stöd till skolprogram.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.