suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering med pensionsförsäkrares tjänster

Fullmaktsärende
person och företag
Försäkringar
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade för fullmaktsgivarens räkning ta i bruk pensionsförsäkrarens digitala tjänster och godkänna avtalsvillkoren för dem.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.