suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsprocesser som gäller statsrätt och medborgarnas grundläggande rättigheter

Fullmaktsärende
företag
Rättsskydd
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller rättsprocesser i anslutning till statsrätt och medborgarnas grundläggande rättigheter, såsom:
  • skicka besvär
  • besvara en begäran om hörande
  • skicka utredningar
  • ta emot domstolens beslut.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst