suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsprocesser som gäller skyldigheterna enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Fullmaktsärende
företag
Rättsskydd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller rättsprocesser i anslutning till skyldigheterna enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, såsom:
  • skicka besvär
  • besvara en begäran om hörande
  • skicka utredningar
  • ta emot domstolens beslut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.