suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsprocesser som gäller högskolornas beslutsfattande och val, antagning av studerande, elevstöd och disciplin, skoltransport och biblioteksväsendet

Fullmaktsärende
företag
Rättsskydd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller rättsprocesser i samband med högskolornas beslutsfattande och val, antagning av studerande, elevstöd och disciplin, skoltransport och biblioteksväsendet, såsom:
  • skicka besvär
  • besvara en begäran om hörande
  • skicka utredningar
  • ta emot domstolens beslut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.