suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsprocesser som gäller beslut om vård och om begränsningar av självbestämmanderätten enligt mentalvårdslagen

Fullmaktsärende
företag
Rättsskydd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller rättsprocesser i samband med beslut om vård och begränsningar av självbestämmanderätten enligt mentalvårdslagen, såsom:
  • skicka besvär
  • besvara en begäran om hörande
  • skicka utredningar
  • ta emot domstolens beslut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.