suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsprocesser som gäller avgiftsbefrielse, deponering, återbetalning, skadestånd och arv som tillfaller staten

Fullmaktsärende
företag
Rättsskydd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller rättsprocesser för avgiftsbefrielse, deponering, återbetalning, skadestånd och arv som tillfaller staten, såsom:
  • skicka besvär
  • besvara en begäran om hörande
  • skicka utredningar
  • ta emot domstolens beslut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.