suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsprocesser som gäller arbetslöshetsskydd, vuxenutbildning, lönegaranti, arbetarskydd och beställaransvar

Fullmaktsärende
företag
Rättsskydd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller rättsprocesser inom arbetslöshetsskydd, vuxenutbildning, lönegaranti, arbetarskydd och beställaransvar, såsom:
  • skicka besvär
  • besvara en begäran om hörande
  • skicka utredningar
  • ta emot domstolens beslut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.