suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapportering och anmälningar av ärenden enligt gruvlagen

Fullmaktsärende
företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade för fullmaktsgivarens vägnar göra och förvalta ansökningar, anmälningar och rapporter gällande gruvor, prospektering och guldvaskning samt granska historieuppgifterna för dessa.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.