suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapportering av värdepappersfordringar och värdepappersskulder

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar rapportera värdepappersfordringar och värdepappersskulder.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.