suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapportera investeringsfonders balansuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar rapportera balansuppgifter som gäller investeringsfonder.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.