suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapportera balansuppgifter för övriga finansinstitut

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar rapportera balansuppgifter som gäller övriga finansinstitut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.