suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Patentdokumenthämtning

Fullmaktsärende
företag
Immaterialrätter
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren hämta fullmaktsgivarens patentdokument.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.