suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Namnstämpel-ärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till namnstämplar för ädelmetaller för fullmaktsgivarens del.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst