suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Namnstämpel-ärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till namnstämplar för ädelmetaller för fullmaktsgivarens del.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.