suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar
  • granska och behandla ansökningar, meddelanden och övervakningsrelaterade uppgifter från kundens tillstånds- och övervakningsenhet
  • ge råd om tillstånd och kontroller.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • tjänsten Tillstånd och tillsyn