suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar
  • granska och behandla ansökningar, meddelanden och övervakningsrelaterade uppgifter från kundens tillstånds- och övervakningsenhet
  • ge råd om tillstånd och kontroller.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.