suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndighetsbehandling av exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar granska exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder och göra relaterade myndighetsanteckningar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.