suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndighetsbehandling av exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder

Fullmaktsärende
företag
Import och export
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar granska exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder och göra relaterade myndighetsanteckningar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Utrikesministeriet etjänst