suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Miljöhälsovårdens anmälningar

Fullmaktsärende
person och företag
Miljöhälsovård
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar se uppgifter om miljöhälsovårdens verksamhetsställen och göra anmälningar om inledande, avbrytande, avslutande och återupptagande av verksamhet samt byte av verksamhetens aktör.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • asiointi.hel.fi
  • Ilppa