suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

MFI-rapportering

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge en rapport över finansinstitutets statistik.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.