suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Meddelandedeklarering med Tullen

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar skicka deklarationsmeddelanden till Tullen och ta emot svarsmeddelanden.