suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Meddelande om ändring av en värnpliktigs tjänstduglighet

Fullmaktsärende
person
Försvaret
Med denna fullmakt kan en befullmäktigad på fullmaktsgivarens vägnar anmäla en ändring i den värnpliktiges tjänstduglighet.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.