suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Meddela behov av rehabiliteringskurs

Fullmaktsärende
företag
Rehabilitering
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar meddela om behov av att ordna en rehabiliteringskurs.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.