suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa uppgifter om svindjur

Fullmaktsärende
person och företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade läsa registeruppgifter om fullmaktsgivarens svindjur.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.