suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa uppgifter om får och getter

Fullmaktsärende
person och företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade läsa registeruppgifter omfullmaktsgivarens får och getter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.