suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa kunduppgifter gällande tullverksamhet

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade läsa fullmaktsgivarens kunduppgifter gällande fullmaktsgivarens tullverksamhet.