suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa elektroniska meddelanden

Fullmaktsärende
person och företag
Myndighetskommunikation
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa elektroniska meddelanden.