suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämnande av uppgifter för övervakning av säkerheten om användningen av kemikalier och gaser samt om säkerheten om anordningar och industriverksamhet

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar lämna uppgifter som behövs för övervakning av säkerheten om användningen och lagringen av gaser, explosiva varor och kemikalier samt över säkerheten hos anordningar, anläggningar och gruvor.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst