suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämnande av redovisningsuppgifter för sjukvårdsersättningar

Fullmaktsärende
person och företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sända redovisningsuppgifter för sjukvårdsersättningar och granska meddelanden om tidigare sända redovisningar.