suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämna uppgifter om import av fiskprodukter

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna uppgifter för granskning i samband med import av vilda fiskprodukter fångade i hav från länder utanför Europeiska unionen, till exempel fångstintyg och beredningsbevis.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.