suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämna in utlåtande enligt sjukförsäkringslagen

Fullmaktsärende
företag
Läkemedel och apotek
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ta emot begäran om utlåtande enligt sjukförsäkringslagen och lämna in ett utlåtande.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.