suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämna in passfoton

Fullmaktsärende
företag
Övervakning av ordning och tillstånd som beviljas av polisen
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in passfoton för diverse tillstånd.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.