suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämna in bokslutsuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade lämna in fullmaktsgivarens bokslutsuppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.