suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Köpa resekort

Fullmaktsärende
person
Trafik
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade köpa ett resekort på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.