suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Köpa resekort

Fullmaktsärende
person
Trafik
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade köpa ett resekort på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Nella