suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Inlämnande av uppgifter om utsläppstillstånd och utsläppsrapporter

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller kontroll och rapportering av utsläpp, utsläppstillstånd och gratis tilldelning av utsläppsrätter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Energimyndigheten eTjänst