suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Inlämnande av uppgifter om utsläppstillstånd och utsläppsrapporter

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller kontroll och rapportering av utsläpp, utsläppstillstånd och gratis tilldelning av utsläppsrätter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.