suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ingå avtal och göra servicebeställningar i samband med fastighetsskötsel

Fullmaktsärende
person och företag
Fastighetsskötsel
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar ingå, ändra och säga upp avtal samt göra servicebeställningar i samband med fastighetsskötsel-, avfallshanterings-, vattenförsörjnings- och underhållstjänster samt energi för en fastighet.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • eSortti