suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ibruktagande av social- och hälsovårdens digitala tjänster

Fullmaktsärende
företag
Hantering av kundrelationen
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • ta i bruk social- och hälsovårdens digitala tjänster
  • underteckna avtal om kundrelationer
  • anmäla och uppdatera administrativa kontaktuppgifter och tekniska uppgifter
  • se faktureringsuppgifter och annat innehåll som gäller de administrativa uppgifterna.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.