suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av skulder i utsökningsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Utsökningsärenden
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren för fullmaktsgivarens räkning hantera ärenden i anslutning till skulder som utsökts.