suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av punktskatteärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller punktskatt, som:
  • göra punktskattedeklarationer
  • ansöka om återbäring av punktskatt
  • läsa beslut om beskattning eller återbäring
  • registrera sig som stödmottagare för punktskatt och anmäla ändringar i registeruppgifterna
  • lämna uppgifter om leverans av elström.