suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av kemikalieuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade uträtta ärenden med anknytning till hantering av kemikalieuppgifter för fullmaktsgivarens del. Hanteringen inkluderar till exempel:
  • upprättande av kemikalieanmälningar
  • hantering av kemikalieförteckningar
  • anmälning av mängduppgifter för kemikalier till myndigheterna.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • KemiDigi