suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av kemikalieuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade uträtta ärenden med anknytning till hantering av kemikalieuppgifter för fullmaktsgivarens del. Hanteringen inkluderar till exempel:
  • upprättande av kemikalieanmälningar
  • hantering av kemikalieförteckningar
  • anmälning av mängduppgifter för kemikalier till myndigheterna.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.