suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av betalningsförbud i utsökningsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Utsökningsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden som gäller betalningsförbud, såsom
  • granska betalningsförbud
  • skriva ut tillhörande dokument
  • återställa betalningsförbudet.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.